BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Aktuelno

OBAVJEŠTENJE

Od naredne kalendarske godine BeHaBIOCert će, preko AgriBioCert-a, moći nuditi usluge certifikacije prema BIO SUISSE standardu, a što je preduvjet plasmana Vaših eko-proizvoda na švicarsko tržište.

Najljubaznije Vas molimo da na web stranicama www.agribiocert.hr pročitate detaljnu službenu informaciju o tome što je BIO SUISSE standard i certifikacija. Prema zaključenom ugovoru o suradnji BeHaBIOCert i AgriBioCert će obavljati usluge stručne kontrole prema BIO SUISSE standardu u BiH, a certifikaciju će provoditi International Certification Bio Suisse AG (ICB).

Na temelju Vašeg pokazanog interesa za ovom dodatnom uslugom BeHaBioCert je odredio godišnju paušalnu cijenu od 120,00 KM po postupku stručne kontrole prema BIO SUISSE standardu u slučaju da nam se takva kontrola pravovremeno najavi jer će se tada obaviti skupa sa redovitom stručnom kontrolom prema EU propisima. S tim u vezi obavještavamo Vas da ćete ovu stručnu kontrolu od naredne godine moći prijaviti putem novog dopunjenog obrasca Prijave za certifikaciju.

Opširnije...
Radionica: Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065

BeHaBIOCert je u toku prošle sedmice u Ravnom, Konjicu i Jablanici održao radionice sa temom „Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata“. Radionice su organizovane u okviru Projekta Stvaranje uslova za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji “, koji implementira njemačka nevladina organizacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke u saradnji sa navedenim općinama.

Opširnije...
About me
O nama

BeHaBIOCert je prva certifikacijska kuća - članica Međunarodne federacije pokreta ekološke poljoprivrede (IFOAM) iz BiH. Bavite li se proizvodnjom, preradom i prometom (trgovina, uvoz, izvoz) ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, BeHaBIOCert Vam može ponuditi međunarodno prihvaćeni stručni nadzor i certifikaciju Vaših proizvoda prema različitim standardima ekološke proizvodnje te time omogućiti nesmetani pristup tržištu BiH, susjednih zemalja kao i vodećim svjetskim tržištima...

- Pročitaj više -

O ekološkoj poljoprivredi

Cilj ekološke poljoprivrede je sistem održive proizvodnje...

Organska hrana

Nekoliko stvari koje treba imati na umu o organskoj hrani..

Zašto se certificirati?

Bosna i Hercegovina, kao buduća članica EU mora pratiti...

Kako dobiti certifikat?

Certifikacija je proces provjere da li su zadovoljeni utvrđeni...

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)