BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Aktuelno

OBAVJEŠTENJE

Od naredne kalendarske godine BeHaBIOCert će, preko AgriBioCert-a, moći nuditi usluge certifikacije prema BIO SUISSE standardu, a što je preduvjet plasmana Vaših eko-proizvoda na švicarsko tržište.

Najljubaznije Vas molimo da na web stranicama www.agribiocert.hr pročitate detaljnu službenu informaciju o tome što je BIO SUISSE standard i certifikacija. Prema zaključenom ugovoru o suradnji BeHaBIOCert i AgriBioCert će obavljati usluge stručne kontrole prema BIO SUISSE standardu u BiH, a certifikaciju će provoditi International Certification Bio Suisse AG (ICB).

Na temelju Vašeg pokazanog interesa za ovom dodatnom uslugom BeHaBioCert je odredio godišnju paušalnu cijenu od 120,00 KM po postupku stručne kontrole prema BIO SUISSE standardu u slučaju da nam se takva kontrola pravovremeno najavi jer će se tada obaviti skupa sa redovitom stručnom kontrolom prema EU propisima. S tim u vezi obavještavamo Vas da ćete ovu stručnu kontrolu od naredne godine moći prijaviti putem novog dopunjenog obrasca Prijave za certifikaciju.

Read more...
Radionica: Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065

BeHaBIOCert je u toku prošle sedmice u Ravnom, Konjicu i Jablanici održao radionice sa temom „Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata“. Radionice su organizovane u okviru Projekta Stvaranje uslova za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji “, koji implementira njemačka nevladina organizacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke u saradnji sa navedenim općinama.

Read more...
About me
About us

BeHaBIOCert has become the first certification body-member of the International Federation of Organic Culture Movements (IFOAM) from BiH. If you are in production, processing and turnover (trade, export, import) of organic agricultural  products and foodstuff, BeHaBIOCert may offer you internationally recognised professional monitoring and certification of your products in line with different standards of organic production and thereby provide you easy access to the markets of BiH....

- Pročitaj više -

About ecological farming

The aim of ecological farming is a sustainable production...

Organic food

Few things you should have on your mind about organic food..

Why certify?

Bosnia and Herzegovina, as a future EU member state...

How to get a certificate?

Certification is a process of checking whether established...

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)