BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

О нама

БеХаБИОЦерт је прва цертификацијска кућа - чланица Међународне федерације покрета еколошке пољопривреде (IFOAM) из БиХ. БеХаБИОЦерт, задруга за органску контролу и цертификацију је основана 2010. године, и регистрована код Општинског суда у Сарајеву. У складу са Споразумом о пословној сарадњи са АгриБиоЦертом, задругом за обављање стручног надзора и уговорну контролу робе, Омишаљ, Хрватска, која је овлаштена надзорна станица над еколошком производњом пољопривредних и прехрамбених производа те овлаштено правно лице за провођење поступка потврђивања усклађености производа, процеса и услуга (цертификације) у еколошкој производњи у складу са одредбама хрватског Закона о еколошкој производњи пољопривредних и прехрамбених производа (НН РХ бр. 12/01) и пратећих правилника, БеХаБИОЦерт вам омогућава цертификацију еколошки произведене хране и других производа.  Бавите ли се производњом, прерадом и прометом (трговина, увоз, извоз) еколошких пољопривредних и прехрамбених производа, БеХаБИОЦерт Вам може понудити међународно прихваћени стручни надзор и цертификацију Ваших производа према различитим стандардима еколошке производње те тиме омогућити несметани приступ тржишту БиХ, сусједних земаља као и водећим свјетским тржиштима.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)