BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

O ekološkoj poljoprivredi

E-mail Ispis
Cilj ekološke poljoprivrede je sistem održive proizvodnje zasnovan na ekološkim ciklusima i predostrožnosti.
Ekološka poljoprivreda ne teži iskorjenjivanju štetocina i korova već smatra da sav život ima svoju ulogu u ekosistemu. Najveći dio kontrole štetočina i korova u ekološkoj poljoprivredi se obavlja planiranjem (rotacija usjeva, odabir usjeva itd.) i preventivnim mjerama. Takav pristup traži veće učešće i znanje farmera, jer se ne koriste direktne mjere (kao što su pesticidi, herbicidi i druge kemikalije).
Konvencionalna hrana je poprskana pesticidima i herbicidima koji mogu sadržavati sastojke koji su odavno zabranjeni. Umjetna gnojiva sadržavaju sastojke koji su dokazano štetni po zdravlje, pogotovo kada se često konzumiraju u dužem vremenskom periodu (kadmij,polyklorinski difenoli, kao i PCBs). Te hemikalije su, prema najnovijim istraživanjima, odgovorne za sve veći broj raznih oblika karcinoma, probleme sa neplodnošću te različite alergije, kao i pojavu astme i raznih drugih oboljenja dišnih organa.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)