BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

О еколошкој полјопривреди

Ел. пошта Штампа

Цилј еколошке полјопривреде је систем одрживе производње заснован на еколошким циклусима и предострожности.

Еколошка полјопривреда не тежи искорјењивању штетоцина и корова већ сматра да сав живот има своју улогу у екосистему. Највећи дио контроле штеточина и корова у еколошкој полјопривреди се обавлја планирањем (ротација усјева, одабир усјева итд.) и превентивним мјерама. Такав приступ тражи веће учешће и знање фармера, јер се не користе директне мјере (као што су пестициди, хербициди и друге кемикалије).

Конвенционална храна је попрскана пестицидима и хербицидима који могу садржавати састојке који су одавно забрањени. Умјетна гнојива садржавају састојке који су доказано штетни по здравлје, поготово када се често конзумирају у дужем временском периоду (кадмиј,полyклорински дифеноли, као и ПЦБс). Те хемикалије су, према најновијим истраживањима, одговорне за све већи број разних облика карцинома, проблеме са неплодношћу те различите алергије, као и појаву астме и разних других оболјења дишних органа.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)