BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Зашто се цертификовати?

Ел. пошта Штампа
Босна и Херцеговина, као будућа чланица ЕУ мора пратити најновије трендове у узгоју, преради, обради и паковању не само хране него и осталих еколошких проозвода..
БиХ треба искористити све необрађене површине и незагађено земљиште као свој потенцијал.

Али да би узгојени и обрађени еколошки бх. производ  нашао своје мјесто на захтјевном европском тржишту мора посједовати цертификат којим се потврђује његова квалитета те да задоволјава све релевантне норме и стандарде узгоја, производње,обраде и прераде.
Систем производње, инспекције и цертификације потрошачу гарантују да производ потиче из цертификоване органске производње. Тиме стичете повјерење избирлјивог купца у БиХ или вани. Купац не зна и не мора знати све стандарде и норме еколошке производње али препознаје цертификат који му то гарантује.
Цертификовани органски производи су они производи који су произведени, складиштени, паковани, чувани и декларисани на начин који прописују стандарди и закон о органској полјопривреди и за које је издат цертификат од стране цертификационог тијела- БеХаБИОЦерта.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)