BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Kako dobiti certifikat?

E-mail Ispis
Certifikacija je proces provjere da li su zadovoljeni  utvrđeni standardi. Pisana pravila i procedure su osnov u programu certifikacije, kako bi se osigurala objektivnost, kompetentnost kao i transparentnost cjelokupnog procesa Proizvođač, prerađivac, prodavač i sl. traži uslugu certifikacije, odgovoran je za poštivanje standarda i nosilac je certifikata. Certifikacijsko tijelo BeHaBIOCert upućuje inspektora, koji posjeduje određenu stručnu spremu i certifikate i akreditacije, da izvrši inspekciju kod osobe koja je podnijela zahtjev. Inspekcija je proces kojim se procjenjuje da li je proizvod, proces ili usluga usaglašen sa propisanim standardima. Procjena se vrši putem opažanja i rasuđivanja, odgovarajućim mjerenjima, testi-ranjem itd. Inspekcija obuhvata proizvodnju, preradu, skladištenje i transport, transakcije između učesnika u proizvodnji te etiketiranje proizvoda i certifikate.
Glavni elementi inspekcije su verifikacija i ocijenjivanje. Nalazi se daju u izvještaju i proslijeđuju tehničkom voditelju certifikacije koji na osnovu inspekcijskog izvještaja izdaje certifikat o zadovoljavanju određenih standarda.
Jedna osoba može imati više certifikata što znači da je provjeren i da zadovoljava više standarda.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)