BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Како добити цертификат?

Ел. пошта Штампа
Цертификација је процес провјере да ли су задоволјени  утврђени стандарди. Писана правила и процедуре су основ у програму цертификације, како би се обезбиједила објективност, компетентност као и транспарентност цјелокупног процеса Произвођач, прерађивац, продавач и сл. тражи услугу цертификације, одговоран је за поштивање стандарда и носилац је цертификата. Цертификацијско тијело БеХаБИОЦерт упућује инспектора, који посједује одређену стручну спрему и цертификате и акредитације, да изврши инспекцију код особе која је поднијела захтјев. Инспекција је процес којим се процјењује да ли је производ, процес или услуга усаглашен са прописаним стандардима. Процјена се врши путем опажања и расуђивања, одговарајућим мјерењима, тести¬рањем итд. Инспекција обухвата производњу, прераду, складиштење и транспорт, трансакције између учесника у производњи те етикетирање производа и цертификате.
Главни елементи инспекције су верификација и оцијењивање. Налази се дају у извјештају и прослијеђују техничком водителју цертификације који на основу инспекцијског извјештаја издаје цертификат о задоволјавању одређених стандарда.
Једна особа може имати више цертификата што значи да је провјерен и да задоволјава више стандарда.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)