BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

E-mail Print
Na temelju odredaba privatnog AgriBioCert standarda temeljenog na Uredbi Vijeća (EZ–a) broj 834/2007 od 28. juna/lipnja 2007. godine o organskoj/ekološkoj poljoprivredi i označavanju organskih/ekoloških proizvoda, uprava zadruge BeHaBioCert donosiPRAVILNIK O OZNAČAVANJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE U ORGANSKOJ/EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila za sadržaj, veličinu i izgled organskog/eko znaka te pravila o označavanju organske/ekološke hrane, hrane za životinje i proizvoda u konverziji/ prijelaznom razdoblju.

BeHaBioCert organski/eko znak

Članak 2.

(1) BeHaBioCert organski/eko znak se koristi pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju organskih/ekoloških proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine, a njegov sadržaj, veličina i izgled navedeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) BeHaBioCert organski/eko znak se koristi za organske/ekološke proizvode koji su proizvedeni u skladu s propisima i pravilima za organsku/ekološku proizvodnju, koji su pod stručnom kontrolom/nadzorom zadruge BeHaBioCert i za koje je izdan važeći BeHaBioCert certifikat/ potvrdnica da su proizvedeni u skladu s propisanim osnovnim zahtjevima za organsku/ ekološku proizvodnju.

(3) BeHaBioCert organski/eko znak nije dopušteno koristiti za proizvode u konverziji/prijelaznom razdoblju.

(4) Pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju, organski/ekološki proizvod mora sadržavati podatke koji su propisani ovim Pravilnikom te ostalim relevantnim propisima Bosne i Hercegovine o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i hrane za životinje.

Posebni zahtjevi za označavanje organske/ekološke hrane za životinje

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na posebne zahtjeve za označavanje organske/ekološke hrane za životinje ne primjenjuju se na hranu za kućne ljubimce, za krznaše i za životinje iz akvakulture.

(2) Označavanje i opisivanje hrane za životinje dopušteno je samo ako je najmanje 95% suhe materije/ tvari proizvoda sastavljeno od hrane za životinje iz organskog/ekološkog uzgoja.

Proizvodi u konverziji/prijelaznom razdoblju

Članak 4.

(1) Proizvodi u konverziji/prijelaznom razdoblju mogu nositi BeHaBioCert oznaku „proizvod u konverziji - prijelaznom razdoblju“ na tržištu Bosne i Hercegovine pod sljedećim uvjetima:

a) da su proizvedeni u skladu s propisima i pravilima za organsku/ekološku proizvodnju, koji su pod stručnom kontrolom/nadzorom zadruge BeHaBioCert i za koje je izdan važeći BeHaBioCert certifikat/potvrdnica da su proizvedeni u skladu s propisanim osnovnim zahtjevima za organsku/ ekološku proizvodnju

b) ukoliko je zadovoljen rok za konverziju/prijelazno razdoblje od najmanje 12 mjeseci od obavljene prve stručne kontrole/nadzora;

c) ukoliko proizvod sadrži samo jednu kulturu odnosno sastojak poljoprivrednog podrijetla.

(2) BeHaBioCert oznaku „proizvod u konverziji - prijelaznom razdoblju“ nije dopušteno koristiti za proizvode u prvoj godini konverzije/prijelaznog razdoblja.

(3) Sadržaj, veličina i izgled BeHaBioCert oznake „proizvod u konverziji - prijelaznom razdoblju“ navedeni su u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranicama zadruge BeHaBioCert.


Sarajevo, 10. januara/siječnja 2012.
Direktorica zadruge BeHaBioCert
Sanja Dazdarević, v. r.PRILOG I.

BEHABIOCERT ORGANSKI/EKO ZNAK

1. BeHaBioCert organski/eko znak je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba u prvom redu ispisano je zelenim slovima na bijeloj podlozi „BeHaBIOCert“, a iznad donjeg dijela ruba u prvom redu ispisano je zelenim slovima na bijeloj podlozi „Bosna i Hercegovina“. Izmenu dva navedena natpisa kružno je ispisano zelenim slovima na bijeloj podlozi „ORGANSKI – EKO – BIO PROIZVOD“. Cjelokupan tekst izražen je u Arial Black fontu. U sredini znaka nalazi se poznati motiv sa stećka „ruka“. Minimalna veličina ekoznaka je promjera/radijusa 15 mm.

2. BeHaBioCert organski/eko znak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u zelenoj boji nije praktično izvediva.

3. Ukoliko je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ukoliko se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.PRILOG II.

BEHABIOCERT OZNAKA „PROIZVOD U KONVERZIJI - PRIJELAZNOM RAZDOBLJU“

1. BeHaBioCert oznaka „proizvod u konverziji - prijelaznom razdoblju“ je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba u prvom redu ispisano je plavim slovima na bijeloj podlozi „BeHaBIOCert“, a iznad donjeg dijela ruba u prvom redu ispisano je plavim slovima na bijeloj podlozi „Bosna i Hercegovina“. Izmenu dva navedena natpisa kružno je ispisano plavim slovima na bijeloj podlozi „Proizvod u konverziji – prijelaznom razdoblju“. Cjelokupan tekst izražen je u Arial Black fontu. U sredini znaka nalazi se poznati motiv sa stećka „ruka“. Minimalna veličina oznake „proizvod u konverziji - prijelaznom razdoblju“ je promjera/radijusa 15 mm.

2. BeHaBioCert oznaka „proizvod u konverziji - prijelaznom razdoblju“ se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u plavoj boji nije praktično izvediva.

3. Ukoliko je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ukoliko se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)