BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Izgradne održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis

BeHaBIOCert je u Varešu 16.02. 2016. godine održao Radionicu „Pravila organske proizvodnje, važeće norme Evropske unije, sa posebnim osvrtom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo i preradu organskih proizvoda te postupak certifikacije“. Radionica je organizovana u okviru  projekta „Izgradne održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini“, koji implementira njemačka nevladina organizacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke u saradnji sa Općinom Vareš.

Radionica je bila veoma dobro posjećena i imala je uglavnom interaktivni karakter. Okupljeni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da od tehničkog voditelja BeHaBIOCerta, g. Ešrefa Maksumića te inspektorice Altijane Fejzić, steknu osnovna teorijska znanja o organskoj proizvodnji i preradi, ali i praktična iskustva, kao i da postave svoja pitanja. Svi polaznici će dobiti Potvrde o učestvovanju.

BeHaBIOCert će i u ovoj godini nastaviti svoje aktivnosti na edukaciji i certifikaciji na polju organske poljoprivrede.