BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Radionica: Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065

E-mail Ispis

BeHaBIOCert je u toku prošle sedmice u Ravnom, Konjicu i Jablanici održao radionice sa temom „Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata“. Radionice su organizovane u okviru Projekta Stvaranje uslova za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji “, koji implementira njemačka nevladina organizacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke u saradnji sa navedenim općinama.

Radionice su bile veoma dobro posjećene i okupljeni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da od tehničkog voditelja BeHaBIOCerta, g. Ešrefa Maksumića, steknu osnovna teorijska znanja o organskoj proizvodnji i preradi, ali i praktična iskustva, te da postave svoja pitanja. Svi polaznici će dobiti Potvrde o učestvovanju.

BeHaBIOCert će i u ovoj godini u suradnji sa Helpom nastaviti svoje aktivnosti na edukaciji i certifikaciji na polju organske poljoprivrede te jačanju organske proizvodnje u BiH. U sklopu navedenih aktivnosti, uz finansijsku potporu Help-a, obezbjeđena su sredstva za certificiranje 20 korisnika iz navedenih općina koji su u bilo kojoj fazi procesa certifikacije.